Een belangrijke mededeling:

In 2018 de naam Foundation University is gewijzigd naar Foundation Academy of Amsterdam.

 

 

ANBI 

 

Algemene gegevens:


Naam: Stichting Foundation Academy of Amsterdam                                                         

Telefoon: 020 495 20 74
RSIN / fiscaal nr: 816887512

ANBI Code 29382


Website: www.foundation.eu.com (voormalig: www.foundationuniversity.com) 
Email: office@foundation.eu.com
Adres: Bijlmerdreef 1289  - 1103 TV Amsterdam 

 

Bestuurders 

Ir. M. Groeneveld (Voorzitter)

K.H. Lee (Secretaris)

M. Dado (Penningmeester)

 

Bank Rekening Gegevens

 

Stg. Foundation Academy of Amsterdam

Account No. 5780947  OR (IBAN Number: NL96INGB0005780947)

ING BANK NV

 

 

Jaarcijfers 2018

Download hier onze jaarzijfers 2018 - 2017 - 2016

 

 

(zie ook hieronder online de finaciële rapport)

 

Doelstelling

 

Artikel 26 van het Internationale verdrag voor de rechten van de mens, op grond waarvan iedereen recht heeft op onderwijs, vormt een belangrijke grondslag voor de Foundation University. De Foundation University (opgericht in 2006) is een Christelijk-humanitair initiatief om gratis of tegen kleine vergoeding, grotendeels online, maar ook lokaal, onderwijs van academisch niveau aan te bieden aan:

 

 • Migranten, vluchtelingen, staatlozen die nergens in aanmerking kunnen komen voor een academische opleiding

 • Mensen in de ontwikkelingslanden met weinig of geen financiële middelen: met name aan Christelijke minderheden en in landen waar zij vervolgd worden of beperkte rechten hebben en dat ze vanwege hun geloof anders nooit zouden kunnen studeren.

 

Beleidsplan

 

Het beleid van Foundation University zijn:

 • Gratis of dan wel -tegen onder een kleine vergoeding-academisch onderwijs aan te bieden voor minderheden (ongeacht religie, ras of seksuele geaardheid) in de ontwikkelingslanden. 

 • Iedere buitenlandse activiteiten/vertegenwoordigingen worden lokaal in het land bekostigd. Foundation verzorgt slechts voor curriculum, kennis met geringe financiële steun. 

 • Verder is het beleid van Foundation University om vele migranten: vluchtelingen, staatlozen in Europa te bemoedigen om een academisch opleiding te volgen, en hierdoor actief te zijn in de samenleving, en vervolgens indien mogelijk ze te helpen om verder te gaan in een gewone reguliere onderwijsinstelling.

 • Het is beleid van Foundation University om geen academische titels, of academische graden te verlenen en slechts academisch niveau diploma programma aan te bieden en indien Foundation University constateert dat een student/aanvrager degelijk in een reguliere universiteit kan studeren, verwijst dan Foundation University de aanvrager naar een reguliere instelling. 

 • Tenslotte, indien interesse, is Foundation University bereid om scholen te starten in het buitenland, wel moet de nieuw opgerichte instelling in buitenland voldoen aan de eisen, normen en waarde van Foundation University en ook aan de lokale eisen van het land. Ook moet de instelling financieel onafhankelijk zijn van Nederland. 

Recente Activiteiten (2019)

 • In 2019 onderzoek overeenkomsten getekend met Asia Bible Seminary over de positie van indonesiche vrouwen in Nederland.

 • In 2019 samenwerking aangegaan met ASKV

 • Op 15 juni 20 studenten studeerden af, 10 in Integrated Human Rights en 10 in Theologie en 1 in global studies.

 • Ook 30 studenten studeerden af in de Filipijnen in theologie

 • Twee studenten van FAA studeerden af aan de VU SKIN opleiding aan de Center for Theology of Migration, aan faculteit religie en theologie VU

 • In September 2019, een grote symposium georganiseerd met Brian McLaren en Prof. Dr. Stefan Paas over The Changing Faces of Christianity

 • In September 2019 een symposium georganiseerd aan de VU over natuur en spiritualiteit, met Brian McLaren en Prof. Dr. Gijsbert van de Brink.

 • In 2019 samenwerking en steun via stg. Haella voor School of Integrated Human Rights.

 •  

Activiteiten (2018-2016)

 

 • In 2016 Foundation University School of Divinity start in Pakistan om ondergrondse Christelijke leiders te onderwijzen.

 • In 2016 School of Integrated Human Rights begon weer met 10 studenten voor een 1 jarige opleiding

 • In 2016 School of Divinity Filipijnen begon met nieuwe studenten, pastors in opleiding

 • In 2016, studenten van Radboud University (Nijmegen) samen met de Foundation studenten in Global Studies hebben gezamenlijk een dag symposium gehouden bij Foundation University over migratie en human displacement.[1]

 • Barcelona: In 2017 is samenwerking met de Filipijnse Katholieke Kerk in Barcelona is Foundation University begonnen het oplichten van Barcelona Consortium for Applied Sciences. In April 2017 is de eerste colleges al geven en school begin met 30 studenten. Zij maken hun ruimte beschikbaar voor de studies in weekeinde. Dr. Elizabeth Naui is benoemd als directeur voor Barcelona.[2]

 • In Juni 2017 zijn de eerste groep studenten in Global Studies afgestudeerd in Academic Diploma in Global Studies, een 4 jarige opleiding waarin allerlei belangrijke onderwerpen zoals globalisatie, migratie, gender studies, politieke processen, human traficking, moderne slavernij enz. zijn behandeld. Ook de groep Integrated Human Rights (Klas 2016) zijn afgestudeerd samen met de Global Study studenten.

 • In 2017 zijn studenten in de Filipijnen afgestudeerd.

 • Op september 2017, zijn nieuwe klassen begonnen met 10 studenten voor School of Divinity Diploma programma. Een van de studenten is aangewezen door Batisten Seminarium.

 • In October 2017 is opnieuw de School of Integrated Human Rights gestart. Dit jaar meer belangstelling dan voorafgaande jaren, met 20 studenten is de 1 jarige diploma cursus begonnen.[3]

 • Op 19 december zullen ondergrondse studenten in Pakistan via Skype afstuderen.

 

Recente Prestaties

 

 • Encyclopedia of Christian Higher Education (Rowan & Littlefield, USA). Foundation University is vermeld in de encyclopedie voor Christelijke hogere onderwijs. Voor een kleine instelling als Foundation University is dit natuurlijke een mooie prestaties.[4]

 • Geneva, V.N. in 2015/16 Dr. Samuel Lee participeerde in de VN Interreligieuze dialoog en gaf ook zijn aanbevelingen schriftelijk aan.[5]                                       

 • Jille Belisario Integrated Human Rights docent, sprak op VN in New York.[6]

 • Foundation University is nu lid van International Network for Education in Emergencies Promoting access to quality, safe, and relevant education for all persons affected by crisis www.ineesite.org/en

 

Inkomsten


Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties van kerken, individuen, kleinschalige fundraising events, en de bestuurders zelf. Veder sinds 2016 steunen de verhuurders waar de Foundation University gevestigd is – door middel van kortingen op de huurprijs.

Beheer van het vermogen. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de Foundation University afgesloten. De penningmeester in samenwerking met de officiële boekhouder stellen de balans op en maken een verlies en winstrekening. Het bestuur stelt aan het begin van het nieuwe boekjaar een begroting op.

 

Besteding van het vermogen

 

De bestedingen uit het vermogen worden uitsluitend uitsluitend gebruikt voor de zaalhuur/kantoor ruimte, de kosten voor organisatie zoals "graduations" en publiciteit o.a. website enz. Foundation University werkt met vrijwilliger academici en andere vrijwilligers vanuit de kerk of christelijke organisaties en niemand ontvangt een vergoeding. Deze maakt Foundation University a low-budget instelling. 

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden, de leden van de commissies en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Ontbinding

 

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden volgens de regels vastgelegd in de statuten. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling,

 

Belangrijke besluiten  

 

 

 • Het is besloten dat in 2018 nieuwe voorzitter en bestuursleden zullen aangesteld worden. De Directeur blijft zelfde.

 • Het besloten om een naamswijziging te brengen. Deze wordt in of voor januari 2018 bekend gemaakt.  

 • Veders is het besloten voor de studenten die echter fysiek in nederland aanwezig zijn en klas-gebonden onderwijs volgen een niet-verplichte vergoeding vragen (Tussen 150 euro tot hooguit 250 Euro) zodat Foundation University de zalen/klaslokalen en kantoor gedeeltelijk kan vergoeden. Maar als een student dat niet kan doen is het ook goed.

 

Getuigenissen van de studenten

 

Natalia https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/06/06/Student-Testimony-2-About-Human-Rights-Education

 

 

 

 

----------

Footnotes 

 

[1] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/10/10/Radboud-University-students-visit-Foundation-University

 

[2] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/05/20/Barcelona-Consortium-for-Applied-Sciences-BCAS-open-its-doors-to-Barcelona-learners

 

[3] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/11/04/School-of-Integrated-Human-Rights-Amsterdam-fifth-year

[4] https://rowman.com/ISBN/9780810884922/Encyclopedia-of-Christian-Education-3-Volumes

[5] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/03/20/Winter-holidays

[6] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/01/19/Jille-Belisario-Foundation-University-Human-Rights-lecturer-at-the-UN-Summit-for-Refugees-and-Migrants-during-the-Round-Table-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Foundation Academy of Amsterdam. 

Contact Us

Tel: +31.20.4952074 (Tue.-Thu. 10AM- 5PM)

Email: office@foundation.eu.com

Address

Bijlmerdreef 1289  

1103 TV Amsterdam, The Netherlands