top of page
883f12_b3313c35ada740b8b1b0edf9249f2c29~

ANBI 

 

Algemene gegevens:


Naam: Stichting Foundation Academy of Amsterdam                                                         

Telefoon: 020 495 20 73
RSIN / fiscaal nr: 816887512

ANBI Code 29382


Website: www.foundation.eu.com (voormalig: www.foundationuniversity.com
Email: office@foundation.eu.com
Adres: Bijlmerdreef 1289  - 1103 TV Amsterdam 

 

Bestuurders 

Ir. M. Groeneveld (Voorzitter)

K.H. Lee (Secretaris)

M. Dado (Penningmeester)

 

Bank Rekening Gegevens

 

Stg. Foundation Academy of Amsterdam

Account No. 5780947  OR (IBAN Number: NL96INGB0005780947)

ING BANK NV

Jaarcijfers 2022 (Nieuw)

Download de Jaarcijfers 2022

(of zie ook hieronder online de finaciële rapport)

Note! De Activiteiten voor 2022 zullen binnenkort gepubliceerd worden. 

Doelstelling

 

Artikel 26 van het Internationale verdrag voor de rechten van de mens, op grond waarvan iedereen recht heeft op onderwijs, vormt een belangrijke grondslag voor de Foundation Academy of Amsterdam (FAA). FAA (opgericht in 2006) is een Christelijk-humanitair initiatief om gratis of tegen kleine vergoeding, grotendeels online, maar ook lokaal, onderwijs van academisch niveau aan te bieden aan:

 

 • Migranten, vluchtelingen, staatlozen die nergens in aanmerking kunnen komen voor een academische opleiding

 • Mensen in de ontwikkelingslanden met weinig of geen financiële middelen: met name aan Christelijke minderheden en in landen waar zij vervolgd worden of beperkte rechten hebben en dat ze vanwege hun geloof anders nooit zouden kunnen studeren.

 

Beleidsplan

 

Het beleid van FAA zijn:

 • Gratis of dan wel -tegen onder een kleine vergoeding-academisch onderwijs aan te bieden voor minderheden (ongeacht religie, ras of seksuele geaardheid) in de ontwikkelingslanden. 

 • Iedere buitenlandse activiteiten/vertegenwoordigingen worden lokaal in het land bekostigd. FAA verzorgt slechts voor curriculum, kennis met geringe financiële steun. 

 • Verder is het beleid van FAA om vele migranten: vluchtelingen, staatlozen in Europa te bemoedigen om een academisch opleiding te volgen, en hierdoor actief te zijn in de samenleving, en vervolgens indien mogelijk ze te helpen om verder te gaan in een gewone reguliere onderwijsinstelling.

 • Het is beleid van FAA om geen academische titels, of academische graden te verlenen en slechts academisch niveau diploma programma aan te bieden en indien FAA constateert dat een student/aanvrager degelijk in een reguliere universiteit kan studeren, verwijst dan FAA de aanvrager naar een reguliere instelling. 

 • Tenslotte, indien interesse, is FAA bereid om scholen te starten in het buitenland, wel moet de nieuw opgerichte instelling in buitenland voldoen aan de eisen, normen en waarde van FAA en ook aan de lokale eisen van het land. Ook moet de instelling financieel onafhankelijk zijn van Nederland. 

 

 

Activiteiten (2022)

 • March 2022, Organized Modern Day Slavery: Online Book Event ~ March 29 with Sylvia Yu Friedman  Matthew Friedman, Kathleen Ferrier

 • Students at School of Integrated Human Rights and School of Theology graduated, one student came from Refugee camp Ter Apel and shared het story, a day before she was on NOS news 

 • October 2022, The Role of Ancestors in Our Theologies: An Online Conference 31 with Prof. Nico Koopman (Stellenbosch University), Laura Dijkhuizen-Gast (Foundation Academy of Amsterdam), and Dr. Simon Ririhena (Foundation Academy of Amsterdam)

 • New Interns 

 • Bridging Gap Students from Vrije Universiteit / PthU attended a joined program at Schoo of Integrated Human Rights

 • Students of Integrated Human and Global Studies Rights visited Amsterdam Museum, and there are plan to work closely with the musem 

 • Stg Haella continued her support

 • The collaboration with ASKV continued in 2022

 • Waalse Church continued her support in 2022

 • Collaboration with Fairwork continued and FAA organized a seminar with Fairwork

 • New study program designed for School of Theology, based on practical ministry called Theology in the Bijlmer 

 • Note: this list is ongoing, and our webmaster will continue to update it)

 

Activiteiten (2021)

 • Eind 2020 werd Samuel Lee benoemd to Ridder in de Order van Oranje Nassau.

 • In 2021 Drs. Kathleen Ferrier gaf colleges aan de School of Global Studies in Modern Slavernij, Transatlantische  

slavernij en Mensenhandel

 • In 2021 Professor Amos Yong vanuit de V.S. opende nieuwe academisch jaar, en de opening speech ging over de theologie van gastvijheid

 • In 2021 hield FAA een gezamelijke graduatie met de school of integrated human rights en theologie.

 • In 2021 in samenwerking met Jethro Foundation begon Foundation Academy nieuwe leertrajevt in theology in the Bijlmer and beyond, waar de studenten uit Amsterdam, Cyprus en verschillende Afrikaanse landen hebben deelgenomen. Een opleiding voor voorgangers en kerkleiders. 

 • In 2021 heeft Foundation Academy samen gewerkt met de Bridging Gaps studenten van de Vrije Universiteit. Deze studenten zijn gast studenten uit ontwikkelingslanden, en ze hebben cursussen in Human Rights and Theologie gedaan bij Foundation Academy. 

 • In 2021 heeft Foundation Academy twee nieuwe smart tv als donatie gekregen voor klaslokalen om zo hybride mogelijk te kunnen aanbidden voor mensen die niet Amsterdam wonen, bijvoorbeeld in vluchtelinbgen kampen of elders.

 • In 2021 heeft Foundation Academy of Amsterdam in samenwerking met Theologische Universiteit kampen cursus aangeboden in Reformed Theology, voor theologie studenten. 

 • FAA heeft samengewerkt met ASKV voor het steunen van vluchtelingen die graag onderwijs willen volgen in de Integrated Human Rights opleiding 

 • Stg. Hallea heeft Foundation Academy of Amsterdam gestuend 

 • Waalse Kerk heet Foundation Academy of Amsterdam gesteund

 • In 2021 heeft de rector van Foundation Academy of Amsterdam, de Spaanprijs gewonnen voor zijn inzet voor migranten gemeenschap in Nederland. 

Inkomsten


Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties van kerken, individuen, kleinschalige fundraising events, en de bestuurders zelf. Veder sinds 2016 steunen de verhuurders waar de FAA gevestigd is – door middel van kortingen op de huurprijs.

Beheer van het vermogen. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de FAA afgesloten. De penningmeester in samenwerking met de officiële boekhouder stellen de balans op en maken een verlies en winstrekening. Het bestuur stelt aan het begin van het nieuwe boekjaar een begroting op.

 

Besteding van het vermogen

 

De bestedingen uit het vermogen worden uitsluitend uitsluitend gebruikt voor de zaalhuur/kantoor ruimte, de kosten voor organisatie zoals "graduations" en publiciteit o.a. website enz. FAA werkt met vrijwilliger academici en andere vrijwilligers vanuit de kerk of christelijke organisaties en niemand ontvangt een vergoeding. Deze maakt FAA a low-budget instelling. 

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden, de leden van de commissies en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Ontbinding

 

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden volgens de regels vastgelegd in de statuten. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling,

 

Belangrijke besluiten  

 

 

 • Het is besloten dat in 2018 nieuwe voorzitter en bestuursleden zullen aangesteld worden. De Directeur blijft zelfde.

 • Het besloten om een naamswijziging te brengen. Deze wordt in of voor januari 2018 bekend gemaakt.  

 • Veders is het besloten voor de studenten die echter fysiek in nederland aanwezig zijn en klas-gebonden onderwijs volgen een niet-verplichte vergoeding vragen (Tussen 150 euro tot hooguit 250 Euro) zodat Foundation University de zalen/klaslokalen en kantoor gedeeltelijk kan vergoeden. Maar als een student dat niet kan doen is het ook goed.

 

Getuigenissen van de studenten

 

Natalia https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/06/06/Student-Testimony-2-About-Human-Rights-Education

 

 

 

 

----------

Footnotes 

 

[1] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/10/10/Radboud-University-students-visit-Foundation-University

 

[2] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/05/20/Barcelona-Consortium-for-Applied-Sciences-BCAS-open-its-doors-to-Barcelona-learners

[3] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/11/04/School-of-Integrated-Human-Rights-Amsterdam-fifth-year

[4] https://rowman.com/ISBN/9780810884922/Encyclopedia-of-Christian-Education-3-Volumes

[5] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/03/20/Winter-holidays

[6] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/01/19/Jille-Belisario-Foundation-University-Human-Rights-lecturer-at-the-UN-Summit-for-Refugees-and-Migrants-during-the-Round-Table-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page