883f12_b3313c35ada740b8b1b0edf9249f2c29~

ANBI 

 

Algemene gegevens:


Naam: Stichting Foundation Academy of Amsterdam                                                         

Telefoon: 020 495 20 74
RSIN / fiscaal nr: 816887512

ANBI Code 29382


Website: www.foundation.eu.com (voormalig: www.foundationuniversity.com
Email: office@foundation.eu.com
Adres: Bijlmerdreef 1289  - 1103 TV Amsterdam 

 

Bestuurders 

Ir. M. Groeneveld (Voorzitter)

K.H. Lee (Secretaris)

M. Dado (Penningmeester)

 

Bank Rekening Gegevens

 

Stg. Foundation Academy of Amsterdam

Account No. 5780947  OR (IBAN Number: NL96INGB0005780947)

ING BANK NV

 

Jaarcijfers 2020 (Nieuw)

Download de Jaarcijfers 

(of zie ook hieronder online de finaciële rapport)

 

Note! De Activiteiten voor 2020-2021 zullen binnenkort gepubliceerd worden. 

Doelstelling

 

Artikel 26 van het Internationale verdrag voor de rechten van de mens, op grond waarvan iedereen recht heeft op onderwijs, vormt een belangrijke grondslag voor de Foundation Academy of Amsterdam (FAA). FAA (opgericht in 2006) is een Christelijk-humanitair initiatief om gratis of tegen kleine vergoeding, grotendeels online, maar ook lokaal, onderwijs van academisch niveau aan te bieden aan:

 

 • Migranten, vluchtelingen, staatlozen die nergens in aanmerking kunnen komen voor een academische opleiding

 • Mensen in de ontwikkelingslanden met weinig of geen financiële middelen: met name aan Christelijke minderheden en in landen waar zij vervolgd worden of beperkte rechten hebben en dat ze vanwege hun geloof anders nooit zouden kunnen studeren.

 

Beleidsplan

 

Het beleid van FAA zijn:

 • Gratis of dan wel -tegen onder een kleine vergoeding-academisch onderwijs aan te bieden voor minderheden (ongeacht religie, ras of seksuele geaardheid) in de ontwikkelingslanden. 

 • Iedere buitenlandse activiteiten/vertegenwoordigingen worden lokaal in het land bekostigd. FAA verzorgt slechts voor curriculum, kennis met geringe financiële steun. 

 • Verder is het beleid van FAA om vele migranten: vluchtelingen, staatlozen in Europa te bemoedigen om een academisch opleiding te volgen, en hierdoor actief te zijn in de samenleving, en vervolgens indien mogelijk ze te helpen om verder te gaan in een gewone reguliere onderwijsinstelling.

 • Het is beleid van FAA om geen academische titels, of academische graden te verlenen en slechts academisch niveau diploma programma aan te bieden en indien FAA constateert dat een student/aanvrager degelijk in een reguliere universiteit kan studeren, verwijst dan FAA de aanvrager naar een reguliere instelling. 

 • Tenslotte, indien interesse, is FAA bereid om scholen te starten in het buitenland, wel moet de nieuw opgerichte instelling in buitenland voldoen aan de eisen, normen en waarde van FAA en ook aan de lokale eisen van het land. Ook moet de instelling financieel onafhankelijk zijn van Nederland. 

 

Activiteiten (2019)

 • In 2019 onderzoek overeenkomsten getekend met Asia Bible Seminary over de positie van indonesiche vrouwen in Nederland.

 • In 2019 samenwerking aangegaan met ASKV

 • Op 15 juni 20 studenten studeerden af, 10 in Integrated Human Rights en 10 in Theologie en 1 in global studies.

 • Ook 30 studenten studeerden af in de Filipijnen in theologie

 • Twee studenten van FAA studeerden af aan de VU SKIN opleiding aan de Center for Theology of Migration, aan faculteit religie en theologie VU

 • In September 2019, een grote symposium georganiseerd met Brian McLaren en Prof. Dr. Stefan Paas over The Changing Faces of Christianity

 • In September 2019 een symposium georganiseerd aan de VU over natuur en spiritualiteit, met Brian McLaren en Prof. Dr. Gijsbert van de Brink.

 • In 2019 samenwerking en steun via stg. Haella voor School of Integrated Human Rights.

 • Met hulp van donateurs heeft FAA circa 20 gebruikte laptops in goed conidtie en 20 gebruikte iphone 4 verdeeld onder de studenten met vluchtelingen en migratie achtergrond. 

 • FAA heeft samengewerkt met ASKV voor het steunen van vluchtelingen die graag onderwijs willen volgen in de Integrated Human Rights opleiding 

 • Stg. Hallea heeft FAA gestuend 

 • De Waalse kerk, de Keizergrachtse Kerk hebben FAA gesteund. 

 • In September 2019 FAA School of Integrated Huan Rights begon met circa 15 students, en hebben hun 1 jarige opleidng in juni 2020 succesvol afgerond. Sommige zijn doorgegaan naar academisch diploma programma in Global Studies

 • In September 2019 begon FAA School of Divinity met ongeveel 20 studenten de nieuwe academisch jaar. 

 • Gedurenede laatste gedeelte van 2019, heeft FAA ook verschillende experts uitgenodigd voor presentaties  voor de studenten. Bijvoorbeeld Rabbij Lody van de Kamp voor een inspierende avond met human rights studenten. 

 • In november 2019, werd Dr. Samuel Lee, rector van de FAA benoemd tot Theoloog des Vaderlands. 

Inkomsten


Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties van kerken, individuen, kleinschalige fundraising events, en de bestuurders zelf. Veder sinds 2016 steunen de verhuurders waar de FAA gevestigd is – door middel van kortingen op de huurprijs.

Beheer van het vermogen. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de FAA afgesloten. De penningmeester in samenwerking met de officiële boekhouder stellen de balans op en maken een verlies en winstrekening. Het bestuur stelt aan het begin van het nieuwe boekjaar een begroting op.

 

Besteding van het vermogen

 

De bestedingen uit het vermogen worden uitsluitend uitsluitend gebruikt voor de zaalhuur/kantoor ruimte, de kosten voor organisatie zoals "graduations" en publiciteit o.a. website enz. FAA werkt met vrijwilliger academici en andere vrijwilligers vanuit de kerk of christelijke organisaties en niemand ontvangt een vergoeding. Deze maakt FAA a low-budget instelling. 

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden, de leden van de commissies en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Ontbinding

 

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden volgens de regels vastgelegd in de statuten. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling,

 

Belangrijke besluiten  

 

 

 • Het is besloten dat in 2018 nieuwe voorzitter en bestuursleden zullen aangesteld worden. De Directeur blijft zelfde.

 • Het besloten om een naamswijziging te brengen. Deze wordt in of voor januari 2018 bekend gemaakt.  

 • Veders is het besloten voor de studenten die echter fysiek in nederland aanwezig zijn en klas-gebonden onderwijs volgen een niet-verplichte vergoeding vragen (Tussen 150 euro tot hooguit 250 Euro) zodat Foundation University de zalen/klaslokalen en kantoor gedeeltelijk kan vergoeden. Maar als een student dat niet kan doen is het ook goed.

 

Getuigenissen van de studenten

 

Natalia https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/06/06/Student-Testimony-2-About-Human-Rights-Education

 

 

 

 

----------

Footnotes 

 

[1] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/10/10/Radboud-University-students-visit-Foundation-University

 

[2] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/05/20/Barcelona-Consortium-for-Applied-Sciences-BCAS-open-its-doors-to-Barcelona-learners

 

[3] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/11/04/School-of-Integrated-Human-Rights-Amsterdam-fifth-year

[4] https://rowman.com/ISBN/9780810884922/Encyclopedia-of-Christian-Education-3-Volumes

[5] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2016/03/20/Winter-holidays

[6] https://www.foundationuniversity.com/single-post/2017/01/19/Jille-Belisario-Foundation-University-Human-Rights-lecturer-at-the-UN-Summit-for-Refugees-and-Migrants-during-the-Round-Table-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers FAA.png