top of page
883f12_b3313c35ada740b8b1b0edf9249f2c29~

OVER FOUNDATION ACADEMY OF AMSTERDAM

Wij hebben uw steun nodig, overweeg Foundation Academy of Amsterdam te steunen. 

PayPal ButtonPayPal Button

Contact Form

Success! Message received.

Wat is Foundation Academy of Amsterdam?

 

De Foundation Academy of Amsterdam (Foundation) (voormalig Foundation University) (opgericht in 2006) is een Christelijk-humanitair initiatief om gratis of tegen kleine vergoeding, grotendeels online, onderwijs van academisch niveau aan te bieden aan mensen in de ontwikkelingslanden met weinig of geen financiële middelen: met name aan Christelijke minderheden en in landen waar zij vervolgd worden of beperkte rechten hebben en dat ze vanwege hun geloof anders nooit zouden kunnen studeren. Artikel 26 van het Internationale verdrag voor de rechten van de mens, op grond waarvan iedereen recht heeft op onderwijs, vormt een belangrijke grondslag voor de Foundation.

 

Op dit moment bestaat de Foundation uit drie scholen, namelijk School of Global Studies, School of Divinity en School of Integrated Human Rights. School of Divinity is ook sinds 2008 vertegenwoordigd in de Filipijnen. Foundation Scholen bieden Diploma, Academic Diploma en Advanced Academic Diploma programas aan. FU geeft geen graden of degrees uit. 

 

 

Doel van Foundation in het kort

 

Doel van Foundation is het aanbieden van wetenschappelijk onderwijs. Dit houdt in dat met de aangeboden opleidingen en cursussen de studenten wetenschappelijke middelen worden aangeboden aan de hand waarvan zij sociale en internationale problemen - zoals corruptie, discriminatie en armoede - leren herkennen, analyseren en bestrijden vanuit een Christelijk perspectief. Het zal niemand immers zijn ontgaan dat religie een prominente en (helaas) vaak negatieve rol speelt in de heersende sociale en politieke onrust over de hele wereld. Onze doelstelling is dan ook om hoger onderwijs aan te bieden aan bewuste christenen die met hun opgedane kennis een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. 

 

 

Lidmaatschappen en Erkenning

 

Foundation Academy of Amsterdam is niet bevoegd om Bachelor en Master graden uitgeven en op geen enkele wijze Foundation Academy of Amsterdam suggereert geacrediteerd te zijn door NVAO. 

 

Foundation programma’s zijn geaccrediteerd door: 

 

 

Foundation is lid van volgende organisaties:

 

 

Foundation heeft sinds kort een academische / collaterale samenwerking met:

 

 

Tenslotte werkt Foundation goed samen met:

 

  • Wereldhuis (http://www.wereldhuis.org) te Amsterdam. Wereldhuis is een bediening van Diaconie van PKN. Zij zorgt voor vluchtelingen en migranten in Amsterdam. 

 

 

Werkwijze 

 

Docenten

FU is afhankelijk van universitaire docenten die op vrijwillige basis studenten willen begeleiden met hun studies. Iedere docent is zelf werkzaam bij prominente universiteiten en instellingen maar zij stellen hun vrije tijd beschikbaar aan de FU. Hier is een lijst van docenten bij de FU. 

 

Getuigenissen 

 

 

#1 Een van onze studenten, een vluchteling uit Ethiopië, heeft de Integrated Human Rights met succes afgerond. In het begin was hij erg depressief en had helemaal geen toekomst perspectief en geen motivatie. Na het afloop van het programma was hij een andere mens, met de hoop om verandering te brengen in zijn land. In December 2014 vertelde hij met enthousiasme hoe hij de geleerde stof bij de Foundation gebruikte in teamverband om te lobbyen bij de burgemeester voor de rechten van vluchtelingen in Amsterdam. Hij zei, mede dank aan het onderwijs van de Foundation,  hij samen met zijn mede lobbyisten succes heeft geboekt. 

 

#2 Een student uit Siërra Leone heeft de visie en gedrag van zijn dorpshoofd, tevens oom, radicaal veranderd zodanig dat het dorpshoofd openlijk om vergeving heeft gevraagd aan de bevolking voor zijn slechte gedrag, vooral met vrouwen. 

 

#3 Dankzij haar studie aan de Foundation, een Advanced Academic Diploma studente uit Ghana heeft nu al werk gekregen bij het Ministerie van Economische Zaken. 

 

#4 Dankzij de programma’s van de Foundation, worden studenten gemotiveerd om terug te keren naar hun land van oorsprong om daar een bijdrage te leveren aan hun samenleving. Een studente uit de Filipijnen, die tevens huishoudelijk werk deed, besefte tijdens haar studie dat haar land haar meer nodig heeft dan alleen hier huishoudelijke werk te doen. Na het afronden van haar studie, is zij uit haar eigen wil teruggekeerd naar Filipijnen en is nu schooljuf geworden en motiveert daar met groot genoegen de jongen mensen in haar klas. 

 

#5 Een voorganger (70 jaar oud) , uit de Filipijnen, tevens 25 jaar pastor, had vanwege financiële omstandigheden nooit een theologische opleiding kunnen volgen. Op zijn diploma-uitreiking, barste hij uit in tranen omdat nu een opgeleide pastor was, wat altijd zijn droom is geweest.

 

In de Media en Overige Erkenningen 

 

FU is gemeld in de volgende websites 

 

Basis Rechten 

http://www.basisrechten.nl/amsterdam/belangrijke-organisaties-en-adressen.html 

 

Passport of Amsterdam http://paspoortamsterdam.nl/en/?s=foundation+university 

 

Nederland Zingt op Zondag (een interview met Samuel Lee, op EO Ned 2, 9 Feb 2014) http://www.npo.nl/samuel-lee/09-02-2014/EO_101211343 

 

Opwekking Magazine Nummer 587 / Mei 2014

 

Het Parool ‘Echt geloof heeft onderwijs nodig’, Patrick Meershoek, 20 oktober 2014

https://blendle.com/i/het-parool/echt-geloof-heeft-kennis-nodig/bnl-par-20141020-3631213/welcome 

 

Visie Blad EO, Visie 2014, No.45 http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/samuel-lee-ik-wil-niet-in-een-hokje-zitten/ 

 

African Voice Achievers Awards 2014 voor Dr. Samuel Lee voor zijn inzet voor de rechten van Africanen in Diaspora en voor het onderwijs in Afrika. http://www.thevoiceachieversaward.com/2014.html 

 

Goot 500 Lijst van Tear Funds In 2013, werd Dr. Samuel Lee genoemd in Goot500 lijst, een lijst met 500 wereldburgers die werkelijk het verschil maken. Die de wereld eerlijker hebben gemaakt, anders rijk zijn. http://goot500.nl/event/ 

bottom of page