Featured Posts
Recent Posts
1/13

School of Divinity Changes to School of Theology


We have reason to celebrate: the School of Divinity will change its name to the School of Theology in September 2021. As dean of this school, it gives me great pleasure to lead this department within our Academy and to collaborate with a diverse team to realize our vision of making theological education available and accessible to people of migrant origin, undocumented migrants, and anyone else who is excluded from mainstream theological education for whatever reason.

We noticed that the term "Divinity" sparked a lot of debate not only in the Netherlands, but also among our target audience. I, too, had to explain what it stood for on a regular basis. Although there is room for leadership development and a broad exploration of world religions in our study program, the majority of the courses are theological in nature. As a result, we believe that School of Theology is a relevant and recognizable indicator of this study program for our target audience. Professor Amos Yong, one of our members of the academic advisory will open the next academic year with us, adding to the joy of this name change.


Kind Regards


Laura Dijkhuizen

Dean of School of Divinity/Theology
The School of Divinity will change its name to the School of Theology in September 2021.


We hebben iets te vieren: vanaf september 2021 heet de School of Divinity van Foundation Academy of Amsterdam: School of Theology. Als decaan van deze school, vervult het mij met trots om leiding te geven aan deze afdeling binen onze Academy en samen met een breed team te mogen werken aan onze visie om theologisch onderwijs beschikbaar en bereikbaar te maken voor mensen met een migratie achtergrond, ongedocumenteerden en aan een ieder die uitgesloten is van het regulier theologisch onderwijs, om wat voor reden dan ook.

We merkten dat de term 'Divinity' in Nederland, maar ook onder onze doelgroep veel vragen opriep. Ook ikzelf heb regematig moeten uitleggen waar het voor staat.


vanaf september 2021 heet de School of Divinity van Foundation Academy of Amsterdam: School of Theology

Hoewel er binnen onze opleiding ruimte is voor leiderschapsontwikkeling en een brede verkenning is van de wereldgodsdiensten, zijn merendeel van de vakken theologisch van opzet. Daarom zijn we van mening dat School of Theologie een relevante en een voor onze doelgroep herkenbare aanduiding vormt van deze opleiding.

Om deze naamsverandering luister bij te zetten, hebben we een van onze adviseur Professor Amos Yong gevraagd om het komend academisch jaar met ons te openen. Voor de uitgebreide persbericht click hier


Met vriendelijke groeten


Laura Dijkuizen

Dean of School of Divinity/Theology