Foundation Flits: Nieuwsbrief van de Foundation Academy of Amsterdam


Van de Rector

De Foundation Academy of Amsterdam bestaat 15 jaar


In mijn wildste fantasieën had ik niet kunnen bedenken dat we zouden zijn waar we nu zijn. In 2006 besloot ik om kosteloos 15 migranten - sommigen gevlucht, sommigen ongedocumenteerd, sommigen stateloos - college te geven in sociologie en culturele antropologie in combinatie met theologie. Mijn ambitie was: mensen die daarvoor nooit de kans hadden gekregen, academisch onderwijs te geven. 15 jaar geleden werkte ik alleen, met één staflid. Vandaag hebben we zo’n twintig docenten: academici die hun kennis willen delen met de kwetsbaarste mensen ter wereld. Er zijn drie scholen: de School of Theology (de nieuwe naam vanaf september), de School of Global Studies, en de School of Integrated Human Rights. We hebben zo’n 100 studenten in Nederland opgeleid en meer dan 200 in het buitenland. Enkelen van hen zijn nu pastor, zoals Rick Wan (zie zijn verhaal verderop in deze nieuwsbrief). Anderen zijn activisten geworden, of docent, of ze werken voor een NGO. In juni ging Francis terug naar Oost-Afrika voor een betaalde baan bij een hulporganisatie. Een andere student kreeg werk bij de bibliotheek van het Baptist House in Amsterdam. Weer een ander kreeg een betaalde interne opleiding bij een IT-bedrijf.


Ik durf de stelling aan dat de Foundation Academy of Amsterdam een van de weinige onderwijsinstellingen is die zich rekenschap geeft van de issues van migranten en gemarginaliseerden, door deze mensen een bij hen passende academische opleiding met oog voor context te geven.

Toen we begonnen, geloofden weinigen erin en dat is begrijpelijk. Maar we zijn dankbaar dat we geholpen zijn door partners als Haella, de Waalse kerk, Samen kerk in Nederland, de Vrije Universiteit, het Center For Theology of Migration, de Kampen University, CFMW (Commission for Filipino Migrant Workers,) ASKV Refugee Support, het Wereldhuis en JCF Church. In plaats van in een kleine ruimte zitten we nu in het CEC-gebouw (Cultural Educational Center), waar we dankbaar voor zijn. Mijn speciale dank gaat uit naar alle vrijwillige docenten en stafmedewerkers, die dit werk met hart en ziel doen. Tenslotte wil ik alle mensen en alle zojuist genoemde organisaties bedanken die ons sponsoren. Zonder uw hulp was deze droom nooit waar geworden. Ik durf de stelling aan dat de Foundation Academy of Amsterdam een van de weinige onderwijsinstellingen is die zich rekenschap geeft van de issues van migranten en gemarginaliseerden, door deze mensen een bij hen passende academische opleiding met oog voor context te geven.

Ons Academisch Jaar zal beginnen met een openbaar college van een van mijn beste vrienden en collega’s, professor Amos Yong (zie pagina 2). We zullen onze visie en missie blijven uitvoeren. We kijken uit naar de dag dat we de 30e verjaardag van de FAA kunnen vieren. We hopen dat toekomstige generaties de bescheiden oorsprong van de FAA nooit vergeten zullen. Ik wens u en jullie een heerlijke zomervakantie en het allerbeste

Dr. Samuel Lee Oprichter en rector van de Foundation Academy of Amsterdam
NIEUWS


10 september: Opening Academisch Jaar met Professor Amos Yong

Op10 september 2021 om 15.30 opent de Californische theoloog prof. dr. Amos Yong, het Academisch Jaar van de FAA. Tevens zal er worden stilgestaan bij de naamsverandering van de ‘School of Divinity’ van de FAA naar ‘School of Theology’. Yong is Professor of Theology and Mission en decaan van Fuller Theological Seminary. Hij spreekt vanuit Handelingen 1:8 over ‘Hospitality and Migration: 21st Century Apostolic Witness in the Spirit of Jesus’. Vanuit de realiteit van polarisatie, vluchtelingencrisis, oorlogen en geweld, kijkt hij naar de rol van theologie en zending. Yong werd bekend door publicaties over gastvrijheid en interreligieuze dialoog. FAA-rector dr. Samuel Lee: “Amos Yong is een goede vriend en is vanaf de start als raadgever bij de FAA betrokken. Het is een droom dat hij een keer naar Amsterdam komt. Op 10 september hebben we een digitaal voorproefje van wat hopelijk eens zal lukken!” De opening is online te volgen. Wie aanwezig wil zijn: mail naar office@foundation.eu.com.

Nieuwe naam: School of Theology


Vanaf september 2021 heet de ‘School of Divinity’ van de FAA ‘School of Theology’. De term Divinity riep veel vragen op, ook onder de doelgroep. ‘Ook ikzelf moest regelmatig uitleggen waar het voor staat,’ zegt decaan Laura Dijkhuizen. ‘Hoewel er binnen de opleiding ruimte is voor leiderschapsontwikkeling en een brede verkenning van de wereldgodsdiensten, zijn de meeste vakken theologisch van opzet. Daarom vinden we ‘School of Theology’ een relevante en herkenbare aanduiding van deze opleiding. Om de naamsverandering luister bij te zetten, hebben we een van onze adviseurs, professor Yong, gevraagd om het komend academisch jaar te openen.’

Laura Dijkuizen,

Decaan School of Theology


Diploma "Integrated Human Rights" Meld je Nu aan

Op 21 september 2021 start de nieuwe collegereeks mensenrechten, in samenwerking met de CFMW (Commissie voor Filipijnse Arbeidsmigranten). Speciaal voor migranten. De cursus kost € 250 en duurt 9 maanden, 2 dinsdagen per maand, van 19:00 uur tot 21:00 uur. Vanwege COVID zijn de lessen deels klassikaal, deels online.

  • Leer mensenrechten te integreren in je eigen leven

  • Leer de mensenrechten van anderen te beschermen

  • Migratie, gender en duurzame ontwikkeling in de context van mensenrechten

  • Leer lobbyen, leer kritisch denken, en meer. Informatie en aanmelding (uiterlijk op 21 september): office@foundation.eu.com

Studeer Theologie of Global Studies Meld je Nu aan

AANMELDING VOOR DE SCHOOL OF THEOLOGY, DE SCHOOL OF GLOBAL STUDIES EN SCHOOL OF INTEGRATED HUMAN RIGHTS IS NOG MOGELIJK!


INTERVIEW


Dr. Tjeerd de Boer over de betekenis van de FAA: ‘Hier ontdek je de samenhang tussen geloof, politiek en de sociaaleconomische situatie’

Interview en tekst: Peter Siebe


Tjeerd de Boer was net terug van vijf jaar lesgeven aan het Lutherse Seminarie in Hongkong, of hij kwam in contact met de FAA en gaf er een aantal lessen. In februari werd hij benoemd tot decaan, ‘Dean of Education’. Wat houdt dat in? Waarom heeft de FAA zijn hart geraakt en wat hoopt hij te bereiken?

‘Mijn taak is te zorgen voor de coördinatie tussen de drie verschillende opleidingsscholen van de FAA: School of Theology, School of Global Studies en School of Integrated Human Rights. Straks komt daar een vierde bij: School of Social Justice’, vertelt De Boer. ‘Ook begeleid ik de accreditatie door ICHE en de ECTE. Binnenkort krijgen we daarvoor weer een commissie op bezoek.’ Dat de FAA niet bij de Nederlandse NVAO is geaccrediteerd, vindt De Boer geen probleem: ‘Het is juist de bestaansreden van de FAA. Hier kunnen mensen studeren voor wie dat anders onmogelijk was: ongedocumenteerden, asielzoekers, migranten, jongeren en volwassenen met weinig geld.’

Contextuele theologie

De Boer (geboren in 1949) is theoloog en heeft z’n hele leven lesgegeven. Hij was lerarenopleider in Amsterdam, werkte als docent theologie in Chili en Brazilië en was mee verantwoordelijk voor onderwijsprojecten bij Edukans. Wat trok hem naar de FAA? ‘Toen ik met mijn vrouw Kathleen Ferrier (die SKIN hielp oprichten, het samenwerkingsverband van migrantenkerken) terugkwam uit Hongkong, heb ik Samuel Lee aangeboden om hier les te geven. Sterk van de FAA is dat de politieke, sociale, economische en religieuze aspecten van ons menselijk leven in hun samenhang worden bestudeerd. En dat er aandacht is voor wat er gebeurt in de wijde wereld en hier. Ik vraag De Boer waar hij van geniet. ‘Van het internationale. Hier studeren mensen uit alle werelddelen. Dat kende ik uit eerdere werkkringen: verhalen horen van mensen uit allerlei landen en culturen en het gesprek dat daardoor ontstaat. Dat is precies wat zo vaak ontbreekt in onze samenleving.


Theologie is altijd contextueel – dat beleefde ik in Hongkong en ook nu. Ik gaf bijvoorbeeld colleges over racisme – een levensecht en groot probleem – vanuit de theologie.

Theologie is altijd contextueel – dat beleefde ik in Hongkong en ook nu. Ik gaf bijvoorbeeld colleges over racisme – een levensecht en groot probleem – vanuit de theologie. Dan laat ik de samenhang zien met de kerkgeschiedenis en de bijbeluitleg. Hoe Noachs vervloeking van Cham werd gebruikt als rechtvaardiging voor discriminatie. Ook breng ik ter sprake wat kerk-zijn betekent. Bijvoorbeeld met een uitdagende stelling van Martin Luther King die nog steeds actueel is: “Het moment waarop christelijk Amerika het meest gesegregeerd is, is op zondagmorgen om 11 uur.” Moet dat zo blijven? Of is het nu eenmaal zo dat mensen hun geloof het beste kunnen vieren in hun eigen taal?

Proeftuin

In Hongkong was De Boer getuige van de bezetting van het centrum in 2014. Ook maakte hij er de laatste democratische verkiezingen mee, in 2019. Wat betekent de FAA als christelijke instelling in het licht van de wereldproblemen van nu? De Boer: ‘Het christendom is een echte wereldgodsdienst. De meeste mensen die ik in Hongkong ontmoette waren nieuwe christenen! In China gaan op zondagmorgen meer mensen naar de kerk dan in heel Europa. Er zijn in China zo’n 100 miljoen christenen, zeggen schattingen. Ik ben niet somber over de toekomst van het christelijk geloof. De FAA is een plek van aandacht, ontmoeting en vorming, een thuishaven, een proeftuin om geloof en leven te verbinden. Hier krijgen mensen die nergens anders terecht kunnen hoger onderwijs. Hier worden voorgangers opgeleid. Hier wordt de relatie gelegd tussen het politieke, economische en sociale domein en het geloof. Het is dé plek waar de theologie zich confronteert met het migratievraagstuk en de situatie waarin migranten verkeren.’COLUMNIk ben Rick Wan, pastor van een Chinese kerk in Amsterdam. Ik haalde mijn ‘Academisch Diploma’ in christelijk leiderschap en praktische theologie aan de Foundation Academy of Amsterdam. In de jaren 80 verhuisde ik van Hongkong naar Nederland. Ik groeide op in het multiculturele Amsterdam en had vrienden met allerlei verschillende achtergronden. Ik werd een volgeling van Jezus Christus en besloot pastor te worden om God en de kerkelijke gemeenschap te dienen.

Met de Foundation Academy kwam ik in aanraking via Laura Dijkhuizen, decaan van de opleiding Theologie. Zij motiveerde me en daagde met uit om me verder te ontwikkelen nadat ik aan een andere theologische onderwijsinstelling een missionaire opleiding had gevolgd. Als pastor ervaar ik de noodzaak om in ontwikkeling te blijven en mijn vaardigheden te verbeteren. Het programma aan de Foundation Academy sloot precies aan bij mijn verlangen om te blijven leren, vooral op het gebied van christelijk leiderschap en reflectie op religieuze praktijken. Tijdens mijn studie kreeg ik support van Dr. Samuel Lee, die mijn mentor was. Soms wilde ik er het bijltje bij neer gooien. Op zulke momenten was hij er. Hij sprak me moed in en inspireerde me om vol te houden. Ik bewonder zijn grote passie voor migranten. Die heeft me bevestigd en geïnspireerd! Het raakte me en bracht me ertoe om zelf aan nieuwkomers Nederlandse les te gaan geven.


Toen ik klaar was met het programma, moedigde de FAA me aan om verder te studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar ontmoette ik medestudenten met allerlei verschillende achtergronden. We leerden veel van elkaar en van de docenten. Tot mijn verbazing ontdekte ik hoeveel migratieverhalen er In de Bijbel staan.

Een van de leerzaamste dingen die ik van de FAA meekreeg, ging over het vertellen van het verhaal van Jezus in het Oosten. Dat ging over mijn eigen wortels. Het daagde me uit om mijn eigen traditie te onderzoeken. Toen ik klaar was met het programma, moedigde de FAA me aan om verder te studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar ontmoette ik medestudenten met allerlei verschillende achtergronden. We leerden veel van elkaar en van de docenten. Tot mijn verbazing ontdekte ik hoeveel migratieverhalen er In de Bijbel staan. Dat is veelzeggend voor migranten en voor de migratievraagstukken van vandaag.
De FAA voorziet in brede studieprogramma’s over mensenrechten, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en theologie. Dat biedt een kans aan mensen die de boot misten of nooit de mogelijkheid hadden om te studeren. Ook is de FAA een geschikte plek voor mensen die naast hun dagelijks werk hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen. Ik ben een aanhanger van het idee van ‘levenslang leren’. Dat kan ons begrip van de wereld en van de volken om ons heen vergroten. Blijven leren helpt ons aan een frisse blik en zal ons leven vernieuwen en de wereld transformeren. Ik beveel om een van de programma’s van de

Rick Wan, alumnus van de FAA


AGENDA

De colleges van de School of Theology en Global Studies starten in de 2e week van september. De colleges van de School of Integrated Human Rights starten op 21 september. Aanmeldingen zijn nog mogelijk via email office@foundation.eu.com T 020-4952074/06-20995882, E office@foundation.eu.com Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam


STEUN DE FOUNDATION ACADEMY OF AMSTERDAM!

Hoe?

1. Steun de FAA

Hoewel onze faciliteiten bescheiden zijn en de kosten redelijk, moeten we welde huur van het gebouw betalen. We hopen dat gulle mensen of organisaties een deel van de kosten voor onze faciliteiten willen dragen. FAA heeft de ANBI-status, fiscaal nuttig in Nederland.

Foundation Academy of Amsterdam Rekeningnr. ING-bank: 5780947,

IBAN NL96INGB0005780947.

Vanuit buitenland: BIC/SWIFT-code: INGBNL2A


2. Sponsor onze studenten

Met 25 euro per maand kun je ons helpen één student op te leiden!

3. Promoot de Foundation Academy of Amsterdam

Promoot de FAA onder je vrienden en zoek sponsors.

4. Word docent-vrijwilliger

We nodigen wetenschappers uit om als vrijwilliger colleges te geven op het gebied van theologie, interculturele studies, interreligieuze dialoog (islam, boeddhisme, hindoeïsme), mensenrechten, wereldgeschiedenis, politieke wetenschappen of op een ander relevant gebied. Een masterdiploma of hoger is vereist.

En... wie kan ons helpen aan een multifunctioneel tv-scherm voor een klaslokaal?

Meer weten? Of een tip voor een tv-scherm? Mail office@foundation.eu.com t.a.v. Mrs. Jennifer Matulay-Retotar of gebruik het contactformulier.